Categories
Koulutusuutiset

Kiika­rissa Kiina? Tule mukaan FEFEn valmennusohjelmaan

Kiika­rissa Kiina JA KANSAINVÄLISTYMINEN?

FEFE-hankkeen (Further East from the East) avulla saat kontakteja ja näkyvyyttä Suomessa ja Kiinassa, valmen­taudut kansain­vä­lis­ty­miseen, kehität tuotteita, palve­luita ja markki­noin­ti­ma­te­ri­aaleja sekä matkustat halutessasi FEFEn mukana Kiinaan. Vielä ehdit solmia yhteis­työ­so­pi­muksen ja päästä mukaan FEFEn vuoden 2017 valmen­nus­oh­jelmaan. Voit valita valmen­nus­oh­jelmasi laajuuden itse.

Tutustu vuoden 2017 valmen­nus­oh­jelmaan FEFEn verkko­si­vuilla: http://fefe.karelia.fi/ajankohtaista. FEFEn seminaarit ovat avoimia kaikille. Valmen­nus­pajat, matkat ja muu yhteistyö edellyt­tävät sopimusta FEFE-hankkeen kanssa.

Lisätiedot ja yhteis­työ­so­pi­mukset: Päivi Franssila, paivi.franssila@karelia.fi, p. 050 315 6571