Categories
Koulutusuutiset

Tee tulevai­suutesi -koulu­tus­päivä ke 5.4.

TEE TULEVAISUUTESI: MAKSUTON KOULUTUSPÄIVÄ 5.4.

  • Kenelle: Kaikille oman osaami­sensa kehit­tä­mi­sestä tai yrittä­jyy­destä kiinnostuneille
  • Milloin: ke 5.4. klo 9-15.30
  • Missä: Joensuun Tiede­puis­tolla (Länsikatu 15) (aamupäivä raken­nuk­sessa 1, iltapäivä raken­nuk­sessa 4B)
  • Ilmoit­tau­tu­minen: Täytä lomake 31.3.mennessä
Tule kuulemaan asian­tun­ti­joiden puheen­vuorot osuus­kun­ta­toi­min­nasta tai osallistu iltapäi­vällä käytän­nön­lä­heisiin työpa­joihin. Työpa­jojen aiheet liittyvät paitsi osuus­kun­ta­toi­mintaan myös laajemmin oman osaamisen kehit­tä­miseen. Työpa­jojen aiheita ovat mm. markki­nointi, verkos­toi­tu­minen ja osuus­kun­ta­toi­minta. Työpajat järjes­tetään iltapäivän aikana kaksi kertaa, joten voit valita kaksi kiinnos­ta­vinta. Osallistu koko koulu­tus­päivään tai vain iltapäivän työpajoihin.

Maksut­toman tilai­suuden järjes­tävät yhteis­työssä Kompe­tens­si­pe­rus­tainen yrittäjyys KYKY -hanke, Josek Oy sekä Pohjois-Karjalan TE-Palvelut. Terve­tuloa mukaan!

Lisätiedot: http://kyky.karelia.fi