Categories
Koulutusuutiset

Sosiaali- ja tervey­salan palve­luiden kehittäjä -erikois­tu­mis­kou­lutus, 30 op

Sosiaali- ja tervey­salan palve­luiden kehittäjä -erikois­tu­mis­kou­lutus, 30 op

 

Erikois­tu­mis­kou­lutus on suunnattu sosiaali- ja tervey­salan tai muun sovel­tuvan amk-tutkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorit­ta­neille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten. Ketterä erikois­tu­mis­kou­lutus on täyden­nys­kou­lu­tuksen uusi muoto. Koulutus tuottaa osaamista vaati­vissa asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä. Se on suunni­teltu jo työelä­mässä toimi­neille ammattilaisille.

Lue lisää