Categories
Koulutusuutiset

KAVA-asian­tun­ti­ja­teh­täviin valmentava koulutus kansain­vä­li­sille osaajille

KAVA-asian­tun­ti­ja­teh­täviin valmentava koulutus kansain­vä­li­sille osaajille 1.4.2021–30.9.2021, 30 op

Huhtikuun alussa 2021 käynnistyy uusi, puolen vuoden valmentava koulutus korkeasti koulu­te­tuille maahan­muut­ta­jille. Haku koulu­tukseen on nyt auki ja jatkuu 1.3. saakka.

Koulu­tuksen tavoit­teena on

  • lisätä yhteyksiä työelämään
  • auttaa oman alan asian­tun­ti­ja­ver­koston rakentamisessa
  • vahvistaa urataitoja
  • oppia asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä vaadit­tavaa suomen kieltä (lähtötaso B1)

Koulutus toteu­tetaan monimuo­toi­sesti osin etä- ja osin lähio­pe­tuksena Joensuussa, Kuopiossa tai Iisal­messa. Opiskelija voi itse valita, millä paikka­kun­nalla osallistuu lähiopetukseen.

Lue lisää koulu­tuk­sesta täältä ja jätä hakemus osoit­teessa: tinyurl.com/kava21

Lisätietoja: Kirsi Autio, kirsi.autio@karelia.fi, p. 0504679219