Categories
Videot Hiilineutraaleja ratkaisuja

Video: Puura­ken­ta­minen ja Light­house Joensuu

Yhteis­työllä kohti korkeuksia! Joensuuhun valmistui 2019 Suomen korkein puuker­rostalo Light­house Joensuu. Raken­ta­misen rinnalle Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu käynnisti tutki­mus­pro­jektin. Koko projekti on saanut erittäin laajaa kansal­lista ja kansain­vä­listä huomiota.

Katso näyttävä video Karelian puura­ken­ta­misen osaami­sesta.