Categories
Kirjasto

Kesän pitkillä lainoilla on eräpäivä ollut 18.8. – muista uusia tai palauttaa lainasi

Pitkät laina-ajat saaneilla kesän lainoilla eräpäivä on ollut 18.8.2021. Voit uusia lainasi Karelia-Finnassa tai jos sinulla on Tuudo-kirjas­to­kortti, niin Tuudossa. Voit myös kysyä lainojen uusintaa ottamalla yhteyttä kirjastoon esim. Karelia-Finnan tai Tuudon chatissä tai sähkö­pos­tilla.

Jos et voi uusia lainojasi, palau­tathan ne kirjastoon. 

  • Voit palauttaa lainat kirjaston ulkopuo­lella olevan palau­tus­luukun kautta. Palau­tus­luukku toimii 24/7 ja sijaitsee Tikka­rin­teellä raken­nuksen ulkosei­nässä, pääsi­sään­käyn­nistä katsoen oikealla, alaspäin vievän pyörätien varrella (sijainti kartalla).
  • Voit myös palauttaa lainat kirjaston sisällä olevaan palautushyllyyn.

Eräpäivän ylittä­neistä lainoista kertyy myöhäs­ty­mis­maksuja. Huomaathan, että mahdol­liset maksut näkyvät tiedoissasi vasta lainojen uusinnan tai palau­tuksen jälkeen.

Kirjaston kaikki yhteys­tiedot näet kirjaston verkko­si­vulta.