Categories
Koulutusuutiset

Menta­li­saatio – osaamista kiusaa­misen ehkäisyyn

Vahvista osaamistasi kiusaa­misen ehkäi­syssä ja vähen­tä­mi­sessä. Koulu­tuk­sessa saat työvä­li­neitä yksilön ja yhteisön menta­li­saa­tio­kyvyn lisää­miseen ja opit edistämään mielen hyvinvointia.

Lue lisää Menta­li­saatio-osaamistan kiusaa­misen ehkäisyyn -koulutuksesta