Categories
Ajankohtaista Koulutusuutiset

Uutta työnha­ki­joille! Tutkinto työvoimakoulutuksena

Oletko työnhakija, jolla on kesken jäänyt AMK-tutkinto tai opistoasteen tutkinto kaipaa päivi­tystä AMK-tasolle? Ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kinnon suorit­ta­minen on nyt mahdol­lista työvoi­ma­kou­lu­tuksena. Koulu­tuksen tavoit­teena on AMK-tutkinnon suorit­ta­misen lisäksi työllistyä koulu­tusta vastaaviin tehtäviin. Voit hakea seuraaviin AMK-tutkinto-opintoihin:

  • Sosionomi
  • Sairaan­hoitaja
  • Insinööri, talotek­niikka
  • Tradenomi, tieto­jen­kä­sittely

Koulu­tuksiin voit hakea 18.10.2021 – 30.4.2022 välisenä aikana. 

Lue lisää ja hae työvoi­ma­kou­lu­tuksena toteu­tet­taviin AMK-tutkinto-opintoihin