Categories
Uutiset

Karelia-ammat­ti­kor­kea­kou­lusta lokakuussa 2021 valmis­tuneet opiskelijat

Fysio­te­ra­peutti (AMK)
Heikkinen Rasmus, Joensuu

Fysio­te­ra­peutti (ylempi AMK), ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minen
Hirvonen Virpi, Nurmes

Insinööri (AMK), energia- ja ympäris­tö­tek­niikka
Hakulinen Santeri, Joensuu
Toivanen Teemu, Joensuu

Insinööri (AMK), raken­nus­tek­niikka
Lindroos Saku, Kontio­lahti
Väänänen Teemu, Joensuu

Insinööri (AMK), talotek­niikka
Hyvärinen Jere, Joensuu
Mustonen Matias, Joensuu

Medianomi (ylempi AMK), johta­minen ja liike­toi­min­tao­saa­minen
Myller Niina, Yhdys­vallat (USA)

Sairaan­hoitaja (AMK)
Kiiala Kari, Kontio­lahti
Kiiskinen Riikka, Lieksa
Miettinen Satu, Joensuu

Sairaan­hoitaja (ylempi AMK), sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­minen ja johta­minen
Lappa­lainen Hanna, Kontiolahti

Sosionomi (AMK)
Lintu Liisa, Joensuu
Marti­kainen Ilona, Joensuu
Ruoko­lainen Aila, Ilomantsi
Talvio Riitta, Polvijärvi

Tervey­den­hoitaja (ylempi AMK), sosiaali- ja tervey­salan kehit­tä­minen ja johta­minen
Määttänen Saija, Kontiolahti

Tradenomi (AMK), liike­talous
Hiltunen Taina, Joensuu
Mustonen Akseli, Joensuu

Tradenomi (AMK), tieto­jen­kä­sittely
Strand Lari, Joensuu

Tradenomi (ylempi AMK), johta­minen ja liike­toi­min­tao­saa­minen
Siitonen Marko, Joensuu