Categories
Uutiset

Kevään 2022 Työelä­mäyh­teis­työssä tutkintoon -webinaarisarja

Työelä­mäyh­teis­työssä tutkintoon -hanke toteuttaa neljän webinaarin sarjan hankkeen keskeisiin teemoihin liittyen.

  • Ke 26.1.22 klo 15.00 – 15.30    Päivä­kir­ja­muo­toinen opinnäy­tetyö [ilmoit­taudu]
  • Ke 23.2.22 klo 15.00 – 15.30    Kielten erilaiset suori­tus­tavat [ilmoit­taudu]
  • Ke 30.3.22 klo 15.00 – 15.30    Aiemman kesken jääneen tutkinnon loppuun saatta­minen [ilmoit­taudu]
  • Ke 4.5.22 klo 15.00 – 15.30      Opinnol­lis­ta­misen mahdol­li­suudet? [ilmoit­taudu]

Webinaarit toteu­tetaan Teamsissa ja niistä on jälki­käteen saata­villa tallenne. Webinaarin linkin saat sähkö­pos­tiisi ilmoit­tau­tu­malla ko. tapah­tumaan. Kaikki ovat lämpi­mästi tervetulleita!