Categories
Ajankohtaista Uutiset

Suomen Kunta­säätiön tunnus­tus­pal­kinto Karelian YAMK-opinnäytetyölle

Suomen Kunta­säätiö myönsi vuoden 2020 ammat­ti­kor­kea­kou­lusarjan tunnus­tus­pal­kinnon eli 2 000 euron apurahan Karoliina Sutiselle ja Virpi Gröhnille YAMK-opinnäy­te­työstä ”Kotikun­tou­tuksen juurtu­minen ja kehit­tä­minen”. Työ on tehty Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun Ikäosaa­misen kehit­tä­minen ja johta­minen -tutkinto-ohjelmaan.

 Kunnia­mai­ninnat myönnettiin

– Emmi Tirrille AMK-opinnäy­te­työstä ”Sokerina pohjalla: Taide­kahvit -verkoston sisäisen vaikut­ta­vuuden arviointi ja kehit­tä­minen” ja 

– Päivi Tuppu­rai­selle YAMK-opinnäy­te­työstä ”Riskien­hal­linta osana sisäistä valvontaa: Posion kunnan riskien­hal­lin­ta­po­li­tiikka”.  

Suomen Kunta­liitto myöntää Suomen Kunta­säätiön kautta vuosittain tunnus­tus­pal­kinnon parhaalle kalen­te­ri­vuonna valmis­tu­neelle kunnal­lis­hal­lintoa tai kunta­sek­toria käsitel­leelle pro gradu -tasoi­selle opinnäy­te­työlle sekä osana ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kintoa tehdylle opinnäytetyölle.

2 000 euron suuruisen tunnus­tus­pal­kinnon lisäksi jaetaan 1-2 kunnia­mai­nintaa. Tunnus­tukset myönnetään opinnäy­te­töille, joiden aihepiiri on kunta­kentän kannalta erityisen ajankoh­tainen ja hyödyllinen.