Categories
Koulutusuutiset

Täyden­nyshaku Biota­louden erikois­tu­mis­kou­lu­tukseen on avoinna

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu avaa täyden­nyshaun Biota­louden erikois­tu­mis­kou­lu­tukseen 8.11.2021 ja haku päättyy 21.11.2021. Koulutus käynnistyy tammi­kuussa 2021, mutta tarjoamme vielä mahdol­li­suutta päästä mukaan vapaaksi jääneille paikoille.

Biota­lousala on kovassa kasvussa ja sen kehit­ty­mi­seksi tarvitaan asian­tun­ti­joita ja yrittäjiä, jotka hallit­sevat biomas­sojen käyttö-, jalostus-, liike­toi­minta- ja vienti­mah­dol­li­suudet. Biota­louden erikois­tu­mis­kou­lutus vastaa tähän haasteeseen kymmenen ammat­ti­kor­kea­koulun ja kahden yliopiston suunnit­te­le­malla koulutuksella.

Lue lisää Biota­louden erikoistumiskoulutuksesta