Categories
Koulutusuutiset

Diplomi-insinöö­riksi Itä-Suomessa

Voit koulut­tautua automaa­tio­tek­niikan diplomi-insinöö­riksi myös Itä-Suomessa! Automaa­tio­tek­niikan DI-ohjelma on kehitetty Itä-Suomen yliopiston, Tampereen yliopiston, sekä Karelia- ja Savonia ammat­ti­kor­kea­kou­lujen yhteistyöllä.

  • Maiste­ri­vaiheen opinnot jousta­vasti – osittain etänä
  • Älykäs automaatio pääai­neena vastaa yritysten ja yhteis­kunnan tarpeisiin
  • Valitse sivuai­neiksi esimer­kiksi datatie­dettä, tekoälyä ja robotiikkaa tai industrial robotics
  • Tiivis yhteistyö Itä-Suomen yritysten ja korkea­kou­lujen kanssa

Kasva­tamme Itä-Suomen alueen ja yritysten elinvoimaa sekä tulevai­suuden huippuo­saajia koulu­tuksen avulla.

Seuraava hakua alkaa 16.3.2022 opintopolussa.

Koulutus on Itä-Suomen ja Tampereen yliopis­tojen yhteistoteutus.

Lue kokemuksia automaa­tio­tek­niikan DI-ohjelmasta:

Joonas Ruuskanen: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/kokemuksia-automaatiotekniikan-di-ohjelmasta-joonas-ruuskanen
Iiro Saukkonen: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/kokemuksia-automaatiotekniikan-di-ohjelmasta-iiro-saukkonen

Automaa­tio­tek­niikan DI-ohjelmaan hakemi­sesta ja muista opiske­li­ja­ta­ri­noista löydät lisätietoa täältä.