Categories
Uutiset

Venäjän kielellä sairaanhoitajaksi?

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu tukee monin tavoin koulu­tus­pe­räistä maahan­muuttoa ja osaavan työvoiman saantia Pohjois-Karja­lassa. Tavoit­tee­namme on löytää entistä nopeampia reittejä maahan muutta­neille työelämään ja korkeakouluopintoihin.

Katso Ekate­rinan uratarina, jossa hän kertoo oman kokemuk­sensa sairaan­hoi­ta­jao­pin­noista Karelia-ammattikorkeakoulussa:

Selvi­tämme kysyntää sairaan­hoi­ta­ja­tut­kin­nolle, johon voi hakea ilman suomen kielen taitoa. Hakijalla tulee hakuvai­heessa olla erinomainen venäjän kielen taito. 

Tule muuttamaan Pohjois-Karjalan tulevai­suuden suunta ja vastaa venäjän­kie­liseen kyselyymme 27.2.2022 mennessä: 

Lisätietoja: Maahan­muut­ta­jatyön asian­tuntija Mia Sevonius-Male, mia.sevonius-male@karelia.fi