Categories
Kirjasto

Aloit­ta­massa opinnäy­te­työtä? Varaa aika tiedon­han­kinnan ohjaukseen

Kaipaatko vinkkejä siihen, mistä löytäisit luotet­tavia lähteitä tai osuvia asiasanoja?

Voit ilmoit­tautua henki­lö­koh­taiseen tiedon­han­kinnan ohjaukseen ajanva­raus­lo­makkeen kautta. (Klikkaa linkkiä, se avautuu uuteen välilehteen.)

Tämä palvelu on tarkoi­tettu kaikille opinnäy­te­vai­heessa oleville Karelian opiske­li­joille, joilla on pieniä tai suuria ongelmia opinnäy­te­työnsä tiedon­han­kinnan kanssa. 

Tieto­asian­tun­ti­joiden ohjausalat löydät kirjaston netti­si­vulta.

Terve­tuloa!

Kuva: Pixabay.