Categories
Koulutusuutiset

Juttuklubi Joensuu

Juttuklubi Joensuu on tarkoi­tettu kaikille maahan­muut­ta­jille, jotka haluavat:

 • tavata suoma­laisia työnantajia
 • luoda verkostoja
 • keskus­tella suomeksi työhön liitty­vistä teemoista

Juttuklu­bissa pääset kuulemaan, miten ja mistä Suomessa haetaan töitä, mitä on tärkeää tietää suoma­lai­sesta työelä­mästä ja millainen on hyvä työha­kemus ja CV. Pääset myös keskus­te­lemaan muiden osallis­tujien kanssa omista kokemuk­sistasi ja luomaan verkostoja.
Juttuklu­bissa on kahvi­tar­joilu. Sinun ei tarvitse ilmoit­tautua. Voit tulla mukaan jokai­selle kerralle tai valita sinua kiinnos­tavat teemat.

Mukana tapah­tu­massa ovat Karelia-amk, Luotsi Joensuu, SIMHE­Ka­relia ja Inter­na­tional House of Joensuu.

Juttuklubi järjes­tetään Luotsissa, Kauppakatu 29.

Terve­tuloa!

Aikataulu

Työpaikka – mistä ja miten?

 • Mistä ja miten Suomessa haetaan töitä? Mikä on verkos­tojen merkitys työnhaussa? Mitä tarkoittaa piilotyöpaikka?
 • Vieraana Mari Räty, HR Specialist / Ouneva Group
 • Aika: keski­viikkona 20.4.2022 kello 17-19
 • Paikka: Luotsi, Kauppakatu 29, 80100 Joensuu

Suoma­lainen työelämä – mitä on tärkeä tietää?

 • Millaisia suoma­laiset työpaikat ovat? Mitä on hyvä tietää suoma­lai­sesta työkulttuurista?
 • Vieraana Maria Pikka­rainen, palve­lu­pääl­likkö ja Päivi Pesonen, valmis­tavan esiope­tuksen opettaja / Joensuun kaupunki
 • Keski­viikkona 25.5.2022 kello 17-19
 • Paikka: Luotsi, Kauppakatu 29, 80100 Joensuu

Työnhaun asiakirjat

 • Millainen on hyvä työha­kemus? Entä CV? Miten valmis­tautua työhaas­tat­teluun ja onnistua siinä? Mihin rekry­toija kiinnittää huomiota työnhaun asiakirjoissa?
 • Vieraana: vieras varmistuu myöhemmin
 • Keski­viikko 21.9.2022 kello 17-19
 • Paikka: Luotsi, Kauppakatu 29, 80100 Joensuu

Lisätietoja

Taru Väisänen
Projek­ti­asian­tuntija
taru.vaisanen@karelia.fi

+358 50 413 8260

Juttuklubi Joensuu on saanut innos­tuk­sensa Juttuklubi Jyväskylä-brändin pohjalta. Juttuklubi Jyväs­kylää toteut­tavat Jyväs­kylän kaupungin työlli­syys­pal­velut, Maahan­muut­ta­neiden Osaamis­keskus, Business Jyväskylä, Inter­na­tional Jyväskylä InfoCenter ja Keski-Suomen Kauppakamari.