Categories
Kirjasto

Asutko muualla päin Suomea? Vinkkejä kirjojen lainaamiseen

Ovatko kirjas­tomme painet­tujen kirjojen laina-ajat sinulle haasteel­liset pitkän välimatkan vuoksi?
Ei hätää, ota avuksesi Suomen upea kirjas­to­verkko! Paikka­kun­nallasi tai lähia­lu­eellasi on toden­nä­köi­sesti kirjastoja: kaupungin-, kunnan-, ammat­ti­kor­kea­koulu- tai yliopis­to­kir­jasto. Nämä kirjastot ovat kaikille avoimia. Voit lainata näiden kirjas­tojen painettuja aineistoja, kun sinulla on kyseiseen kirjastoon kirjas­to­kortti. Monista kirjas­toista löytyy samoja kirjoja kuin mitä meillä on vaikkapa kurssikirjoina.

Tarkista kirjas­to­ha­ke­mis­tosta lähimmät kirjastosi: https://hakemisto.kirjastot.fi/search.
Kysy sitten valit­se­mistasi kirjas­toista, miten saat heille kirjas­to­kortin ja pääset lainaamaan kirjoja.

Muista myös kirjas­tomme hankkimat e-kirjat, ne löytyvät Karelia-Finnasta!

Kuva: Pixabay