Categories

Messu- ja näyttelysuunnittelu

Tarvit­setko apua näyttävän messu- tai näytte­ly­osaston suunnit­te­lussa? Asian­tun­tevan suunnit­te­lu­pal­ve­lumme avulla saat upean ja tarpeidesi mukaisen näyttely- tai messuo­saston, jolla erotut muista.

Kenelle

Kaikille yrityk­sille ja organi­saa­tioille, joilla on tarve kehittää brändi- ja markki­noin­ti­vies­tintää sekä tarve erottua kilpai­li­joista omalla yritysilmeellä.

Sisältö ja toteutus

Messuo­saston tai näyttelyn sekä sen toimin­nal­li­suuden suunnittelu asiakkaan tarpeiden pohjalta. Tarvit­taessa myös muun esille­panon ja osaston grafiikan suunnittelu. Palvelun loppu­tu­loksena tuotetaan visuaa­linen suunni­telma, jonka perus­teella messuo­sasto tai näyttely on mahdol­lista toteuttaa.

Hinta

Kysy tarjous!

Yhteys­henkilö

Koulu­tus­pääl­likkö Raimo Moilanen
raimo.moilanen[at]karelia.fi
puh. 050 585 5139
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu