Categories

Palve­lu­muo­toilu

Onko sinulla jokin olemassa oleva palvelu, jota haluaisit kehittää tai kenties aivan uusi palve­luidea, jonka eteenpäin viemi­sessä tarvitset asian­tun­tevaa apua? Palve­lu­muo­toi­lussa lähdemme liikkeelle asiak­kaasta ja asiakas­ko­ke­muk­sesta ja etsimme keinoja, joiden avulla palvelusi kehittyy vastaamaan yhä paremmin asiak­kaasi tarpeita ja toiveita.

Kenelle

Kaikille, joilla on tarve kehittää olemassa olevaa palvelua tai joilla on mielessä idea uuden­lai­sesta palve­lusta, jonka kehitys­työssä tarvitaan ulkopuo­lista asiantuntemusta.

Sisältö ja toteutus

Palvelun avulla voidaan toteuttaa:

  • olemassa olevan palvelun analy­sointi (kehitys­koh­teiden tunnistaminen)
  • palvelun asiakas­läh­töinen kehittäminen
  • uusien palve­lui­deoiden ideointi ja kehittäminen

Toteu­tamme visuaa­linen kuvauksen (uuden) palvelun toiminnasta.

Hinta

Tarjouksen mukaan (450 €/konsulttipäivä + voimassa oleva alv).

Yhteys­henkilö

Koulu­tus­pääl­likkö Raimo Moilanen
raimo.moilanen[at]karelia.fi
Puh. 050 585 5139
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu