Categories
Ajankohtaista

Ajankoh­taista ja yhteystiedot

Kirjaston aukio­loajat

Tarkista kirjaston aukio­loajat ja niiden poikkeukset Karelia-Finnasta (linkki avautuu uuteen välilehteen).
Mikäli aukio­loa­joissa tapahtuu muutoksia, ilmoi­tamme siitä kirjaston tiedotuskanavissa.


Kirjaston uutis­kirje

Kerromme uutis­kir­jeessä Karelia-amk:n kirjaston ajankoh­tai­sista asioista. Uutis­kirje ilmestyy kolme kertaa vuodessa: keväällä, syksyllä ja ennen joulua.

  • Kevään 2022 uutis­kir­jeessä aiheina mm. kesän palvelu- ja aukio­loajat, tietoa tiedon­han­kinnan klini­koista ja kirja­vinkkejä. Lataa uutis­kirje alta:

Yhteys­tiedot

Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Kirjasto
Tikka­rinne 9
80200 JOENSUU

Asiakas­palvelu

Sähkö­posti: asiakaspalvelu.kirjasto(at)karelia.fi, kirjasto(at)karelia.fi
Puh. 050 311 9545 (myös WhatsApp)

Kirjaston chat palvelee Karelia-Finnassa, seuraa meitä Faceboo­kissa ja Insta­gra­missa.

Kirjasto- ja tieto­pal­ve­lu­pääl­likkö Pekka Malvela, puh. 050 326 0450
Henki­lö­kunnan sähkö­pos­tio­soitteet: etunimi.sukunimi(at)karelia.fi
Koko henki­löstön yhteys­tiedot ovat Intrassa ja Pakissa.

Palve­luo­soitteet

Asiakas­palvelu: asiakaspalvelu.kirjasto(at)karelia.fi

Aineiston hankinta: hankinta(at)karelia.fi
Tiedon­han­kinnan opetus: kirjasto(at)karelia.fi

Opinnäytteet ja Theseus: opinnayte(at)karelia.fi
Kauko­palvelu: kaukopalvelu(at)karelia.fi

Julkai­su­myynti: julkaisut(at)karelia.fi 
Tähti­jul­kaisut-verkko­kir­ja­kauppa (linkki avautuu uuteen ikkunaan)