Avoin AMK ohjaus

Vauhtia avoimen AMK:n opiskeluun

Mieti­tyt­tääkö jokin Karelian avoimen AMK:n opiske­lussa – tule mukaan nettiohjaukseen!

Osallistu kaikille avoimeen ohjausiltaan Teamsissa:

Voit lähettää etukäteen kysymyksiä niina.pennanen@karelia.fi

Varaa henki­lö­koh­tainen ohjausaika

Jos haluat henki­lö­koh­taista ohjausta, ota yhteyttä sähkö­pos­tilla niina.pennanen@karelia.fi tai mervi.latti@karelia.fi.

Miten pääsen alkuun avoimen opinnoissa?

Katso lisäoh­jeita Karelia­tun­nusten käyttöön­ottoon, Moodleen kirjau­tu­miseen sekä opinto­suo­ri­tusotteen saamiseen. 

Hyödyl­lisiä linkkejä: 

Avoimen AMK:n usein kysytyt kysymykset UKK

Haluatko lisätietoja Karelia-amk:n tutkin­noista. Voit kysellä lisää koulu­tusten opinto-ohjaa­jilta.

Tutustu Karelian uuden opiske­lijan oppaaseen.

Kaipaatko apua opiske­lu­hy­vin­vointiin, oppimisen edistä­miseen oppimis­vai­keuksiin tai opinto­so­si­aa­lisiin etuuksiin? Ota yhteyttä kuraat­to­rei­himme.

Opiske­lu­taito-webinaarit

Opiske­lu­taidot: Opi ja oivalla, näkökulmia oppimiseen (Yle Oppiminen).

Ajanhal­linta (Työter­veys­laitos)