Avoin AMK ohjaus

Tule mukaan infoihin! 

Infot pidetään Teams-yhteydellä

ti 30.8. klo 16.30 – 17Alkuun avoimen opinnoissa

Vinkkejä ajanhal­lintaan ja opiskeluun!

Liity infoon tästä >>

ti 25.10. klo 16.30 – 17 – Alkuun avoimen opinnoissa

Vinkkejä ajanhal­lintaan ja opiskeluun

Liity infoon tästä >>

Varaa henki­lö­koh­tainen ohjausaika

  • Mieti­tyt­tääkö jokin avoimen amk:n opinnoissa? 
  • Kaipaatko tukea opiskeluvalintoihin? 
  • Onko opintojen etene­mi­sessä vaikeuksia? 

Ota yhteyttä sähkö­pos­tilla (niina.pennanen@karelia.fi tai mervi.latti@karelia.fi) tai varaa henki­lö­koh­tainen ohjausaika!

Ajanva­raukseen >>

Miten pääsen alkuun avoimen opinnoissa?

Katso lisäoh­jeita Karelia­tun­nusten käyttöön­ottoon, Moodleen kirjau­tu­miseen sekä opinto­suo­ri­tusotteen saamiseen.
Katso myös avoimen AMK:n usein kysytyt kysymykset UKK

Kaipaatko apua opiske­lu­hy­vin­vointiin, oppimisen edistä­miseen oppimis­vai­keuksiin tai opinto­so­si­aa­lisiin etuuksiin?
Ota yhteyttä kuraat­to­rei­himme.

Haluatko lisätietoja Karelia-amk:n tutkin­noista? Kysy lisää koulu­tusten opinto-ohjaa­jilta.

Hyödyl­lisiä linkkejä