Programming Essen­tials in Python

Ajankohta 1.9. – 21.12.2022

Koulu­tuksen sisältö

  • Ohjel­moinnin käsitteet ja tekniikat
  • Olio-lähes­ty­mistapa ohjel­mis­tojen suunnittelussa

Verkko­luennot
06.09. klo 15.00 – 16.30
13.09. klo 15.00 – 16.30
20.09. klo 15.00 – 16.30
27.09. klo 15.00 – 16.30
04.10. klo 15.00 – 16.30
11.10. klo 15.00 – 16.30
25.10. klo 15.00 – 16.30
01.11. klo 15.00 – 16.30
08.11. klo 15.00 – 16.30
15.11. klo 15.00 – 16.30

Opettajat Petri Laitinen, Joni Ranta ja Radu Mariescu-Istodor 

Lähtötaso Ohjel­moinnin perusteet tai Compu­ta­tional Thinking Essen­tials -opinto­jakson suoritus

Osa oppima­te­ri­aa­lista on englan­nin­kie­listä, joten tarvitset opiske­lussa jonkin verran englannin kielen osaamista. Ohjaus­ta­paa­miset ja oppimis­teh­tävät ovat suomenkielisiä.

Tavoitteet

  • Osaat ratkaista algorit­misia onglelmia Python-ohjelmointikielellä
  • Ymmärrät olio-ohjel­moinnin periaatteet Python-ohjelmointikielellä

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta maksuton
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 21.8.2022
Laajuus 5 op
Paikkoja 5