Valokuvaus ja kuvan­kä­sittely I

Ajankohta 19.9. – 28.11.2022

Koulu­tuksen sisältö

Opinto­jak­solla perehdyt valoku­vauksen ja kuvan­kä­sit­telyn perus­teisiin ja teet kuvaus- ja käsit­te­ly­har­joi­tuksia, jotka opastavat sinua valoku­vauksen perusteisiin.

Jaksoa varten tarvitset järjes­tel­mä­ka­meran, tieto­koneen ja verkko­yh­teyden sekä Photoshop-kuvan­kä­sit­te­ly­oh­jelman. Opiskelija vastaa itse Photoshop-ohjelman hankki­mi­sesta omaan käyttöönsä.

Opettaja Pekka Makkonen

Opinnot toteu­tetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäi­sesti oman aikatau­lunsa mukaan.

Toteu­tuksen tarkemmat tiedot

Saadaksesi hyväk­sytyn arvosnan sinun tulee suorittaa jokainen jakson tehtävä hyväk­sy­tysti.
Yksit­täisten tehtävien arvioin­ti­pe­rusteet ovat tehtä­vä­an­tojen yhteydessä.

Yksit­täiset tehtävät arvioidaan Hyväksytty/Täydennettävä/Hylätty -astei­kolla. Täyden­nettävä tarkoittaa, että tehtävää on paran­nettava opettajan kommenttien perusteella.

Lisätietoja

Ilmoit­tau­tu­miseen ja opintojen aloit­ta­miseen liitty­vissä mahdol­li­sissa kysymyk­sissä ota yhteyttä
avoinamk@karelia.fi.

Hinta 30,00 EUR + alv 0 %
Ilmoit­tau­tu­minen päättyy 2.10.2022
Laajuus 3 op
Paikkoja 20