Categories
Kirjasto

Pe 13.5. kirjaston asiakas­palvelu suljettu

Perjan­taina 13.5. kirjaston henki­lö­kunta osallistuu AMK-kirjas­­tojen (AMKIT) verkos­to­päivään.  Omatoi­mi­kir­jasto on avoinna normaa­listi. Asiakas­palvelu on suljettu.  Terve­tuloa käyttämään omatoi­mi­kir­jastoa! Tarkista kaikki kirjaston aukio­loai­ka­muu­tokset Karelia-Finnasta.


Categories
Kirjasto

Pe 6.5. kirjaston asiakas­palvelu kiinni

Perjan­taina 6.5. omatoi­mi­kir­jasto on avoinna normaa­listi, mutta asiakas­palvelu on kiinni. Kirjaston henki­lö­kunta osallistuu Karelia-amk:n strate­gia­päivään. Tarkista kaikki kirjaston palvelu- ja aukio­loajat Karelia-Finnasta.


Categories
Kirjasto

Onnit­telut valmis­tu­ville! Haluatko jatkaa kirjaston asiakkaana?

Voit jatkaa kirjaston asiak­kaana, vaikka opintosi päättyvät. Ota yhteyttä kirjastoon (esim. chatissä, sähkö­pos­tilla), niin jatkamme asiakas­tie­tojesi voimas­sao­loaikaa ja päivi­tämme yhteys­tietosi.  Huoleh­dithan myös, että olet palaut­tanut kaikki lainasi ja maksanut maksusi, sillä muuten tietosi jäävät roikkumaan tieto­kan­taamme, eivätkä poistu automaattisesti. 


Categories
Kirjasto

Aloit­ta­massa opinnäy­te­työtä? Varaa aika tiedon­han­kinnan ohjaukseen

Kaipaatko vinkkejä siihen, mistä löytäisit luotet­tavia lähteitä tai osuvia asiasanoja? Voit ilmoit­tautua henki­lö­koh­taiseen tiedon­han­kinnan ohjaukseen ajanva­raus­lo­makkeen kautta. (Klikkaa linkkiä, se avautuu uuteen välilehteen.) Tämä palvelu on tarkoi­tettu kaikille opinnäy­te­vai­heessa oleville Karelian opiske­li­joille, joilla on pieniä tai suuria ongelmia opinnäy­te­työnsä tiedon­han­kinnan kanssa.  Tieto­asian­tun­ti­joiden ohjausalat löydät kirjaston netti­si­vulta. Tervetuloa!


Categories
Kirjasto

Tule kuunte­lemaan verkko­luentoja 14.-18.3., mukana mm. Raken­nus­tieto, SFS, Alma Talent, Kopiosto, Theseus…

Kirjaston tilojen 10-vuotis­­juhlien ja Karelia-amk:n 30 v. juhla­vuoden kunniaksi kirjasto on järjes­tänyt juhla­viikon 14.-18.3., jolloin tarjolla on erilaisia luentoja ja esityksiä verkossa (Kopiosto, Theseus, Alma Talent, Ebsco, SFS, Raken­nus­tieto ja O’Reilly ent. Safari).  Tarkempi ohjelma aikatau­luineen ja osallis­tu­mis­link­keineen on katsot­ta­vissa ja ladat­ta­vissa alta.  Terve­tuloa mukaan!Categories
Kirjasto

Kirjaston palvelut 1.3. ja 7.-11.3.

Tiistaina 1.3. Liikun­tail­ta­päivä: Omatoi­mi­kir­jasto on avoinna normaa­listi. Asiakas­palvelu on kiinni. Itseo­pis­ke­lu­viikko 7.-11.3. Omatoi­mi­kir­jasto on auki normaa­listi. Asiakas­palvelu on kiinni. Tarkis­tathan aukiolo-, palvelu- ja ulko-ovien aukio­loajat Karelia-Finnasta!


Categories
Kirjasto

Opinnäy­tetyön tekijöille tiedon­han­kinnan ohjausta

Uudis­tamme kirjaston tarjoamaa tiedon­han­kinnan ohjausta ja kokei­lemme tämän kevään ajan uuden­laista tapaa järjestää ohjausta. Aiemmin n. 1-2 kertaa kuukau­dessa järjes­te­tyistä alakoh­tai­sista tiedon­han­kinnan klini­koista luovutaan.  Klini­koiden tilalle tulee mahdol­lisuus ilmoit­tautua henki­lö­koh­taiseen ohjaukseen ajanva­raus­lo­makkeen kautta. (Klikkaa linkkiä, se avautuu uuteen välilehteen.) Tämä palvelu on tarkoi­tettu kaikille opinnäy­te­vai­heessa oleville Karelian opiske­li­joille, joilla on pieniä tai suuria ongelmia opinnäy­te­työnsä tiedonhankinnan […]


Categories
Kirjasto

Kirjaston aukiolo- ja palve­luajat 1.2.2022 alkaen

Omatoi­mi­kir­jasto: ma-pe klo 7.30 – 20 Tikka­­rinne-kampuksen E-talon pääovi menee kiinni aiemmin kuin omatoi­mi­kir­jasto. Pääoven aukio­loajat ovat:ma-to 7.30 – 16.30 ja pe 7.30 – 15.30. Kirjaston asiakas­palvelu : ma klo 11 – 16.30ti – pe klo 11 – 15 Voit ottaa yhteyttä myös o Karelia-Finnan chatissä,o s-postilla: asiakaspalvelu.kirjasto@karelia.fi, taio puheli­mitse 050 311 9545 (myös WhatsApp ja teksti­viestit) PÄIVYSTÄVÄ KIRJASTOTYÖNTEKIJÄ: Saat kirjas­to­työn­te­kijän kiinni ma-pe aamuisin […]


Categories
Kirjasto

Muutoksia kirjaston aukio­loissa 10.-31.1.2022

Korona­ti­lanteen vuoksi kirjasto toimii pelkästään omatoi­mi­kir­jastona 31.1.2022 asti. Omatoi­mi­kir­jasto on auki ma-pe klo 7.30 – 20. Kirjaston tiloissa ei voi oleskella tai opiskella (käytössä ei ole hiljaisen työn tila eivätkä myöskään ryhmä­työ­huoneet). Asiakas­palvelu palvelee vain etänä, ota yhteyttä:o Karelia-Finnan chatissä,o s-postilla: asiakaspalvelu.kirjasto@karelia.fi, taio puheli­mitse 050 311 9545 (myös WhatsApp ja teksti­viestit) Huomaathan, että E-talon pääovi on […]