Categories
Älykästä tuotantoa Pulssi Videot

W-Power: Entrepre­neurs share their stories

In this short video, entrepreneur Susanna Luosta­rinen, the co-founder and Executive Vice President of Nordic Koivu, tells her business story. The company is located in Tohma­järvi, North Karelia, Finland. The company’s speciality lies in birch sap. The video is produced by W-Power, which is a NPA-funded inter­na­tional project. W-Power works with women entrepre­neurs in sparsely populated […]


Categories
Hiilineutraaleja ratkaisuja Videot

Video: Puura­ken­ta­minen ja Light­house Joensuu

Yhteis­työllä kohti korkeuksia! Joensuuhun valmistui 2019 Suomen korkein puuker­rostalo Light­house Joensuu. Raken­ta­misen rinnalle Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu käynnisti tutki­mus­pro­jektin. Koko projekti on saanut erittäin laajaa kansal­lista ja kansain­vä­listä huomiota. Katso näyttävä video Karelian puura­ken­ta­misen osaamisesta.