Categories
Ajankohtaista

Dynamo – tekniikka ja liiketalous

Dynamo on palvelu- ja tutki­musym­pä­ristö, jossa tarjoamme tekniikan ja liike­ta­louden asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita yritysten tuote­ke­hi­tyksen ja liike­toi­minnan edistä­mi­seksi. Modernit laitteet ja asian­tunteva henki­lö­kunta ovat käytössäsi. Dynamo sijaitsee Wärtsilä-kampuk­sella (Karja­lankatu 3).

Yhteys­tiedot

Jyrki Kankkunen
Koulu­tus­pääl­likkö
jyrki.kankkunen[at]karelia.fi
puh. 050 595 3792

palvelut[at]karelia.fi

KLIKKAA PALVELUHAKEMISTOON, JOSTA LÖYDÄT KAIKKI KARELIAN ASIANTUNTIAPALVELUT