EXAM – Ohjeet tentti­vie­railuun muualta tuleville opiskelijoille

Tentti­vie­railu tarkoittaa sitä, että suoritat oman korkea­koulusi opinto­jakson tentin jonkun toisen korkea­koulun EXAM-tentti­ti­lassa. Tarkista ennen tentti­va­rauksen tekoa kohde­kor­kea­koulun tentti­ti­lojen aukio­loajat, kulkuoi­keudet ym. korkea­kou­lu­koh­taiset ohjeet. 

Hygienia EXAM Tentti­tu­vassa / Covid19:

Tilassa on käsidesiä, jota tenttijän on käytettävä sekä saapuessaan Tentti­tupaan että poistuessaan Tentti­tu­vasta.
Tilassa on näppäi­mistön, hiiren ja pöytä­pinnan pyyhki­miseen tarkoi­tetut puhdis­tusaineet. Muista pyyhkiä tentti­paikkasi ennen ja jälkeen tentin!
Huomioi THL ohjeistus yskimi­sestä! Yski aina puhtaaseen nenäliinaan, jonka viet roskikseen tai yski hihaan. Puhtaita nenäliinoja löytyy Tentti­tu­vasta käsidesin vierestä. Älä yski käsiin, jolloin siirrät mikrobeja näppäi­mistöön ja hiirelle.
Kampuk­selle ei saa tulla sairaana!
Mikäli sairastut, peru tentti­ti­lai­suutesi EXAM järjestelmästä.

Ota huomioon nämä asiat, kun olet tulossa tentti­vie­rai­lulle Karelia ammat­ti­kor­kea­koulun EXAM Tenttitupaan:

Tentti-ilmoit­tau­tu­minen ja tenttiajan varaa­minen tapahtuu aina oman korkea­koulun tunnuk­silla oman korkea­koulun EXAMissa.

Tentti­tuvan tentti­ko­neilta on estetty verkko­lii­kenne muualle kuin EXAMiin ja käytet­tä­vissä tentin aikana on vain nämä ohjelmat: Acrobat Reader, Calcu­lator, Excel, IrfanView, Notepad++, Power­Point, TI-Nspire CX CAS, VLC, Word. Jos tenttiin vastaa­mi­sessa tarvitaan muita ohjelmia, et voi suorittaa tenttiä Karelia amk:n Tenttituvassa.

Karelia ammat­ti­kor­kea­koulun EXAM Tenttitupa (E226) sijaitsee Tikka­rinne kampuk­sella, Tikka­rinne 9, E-talo. Tenttitupa sijaitsee kampuk­sella 2. kerrok­sessa (sisään­tu­lo­kerros) kirjaston vieressä.

EXAM Tenttitupa on avoinna tentti­vie­rai­luille ma – pe klo 8.00 – 17.00. Kampuksen pääovet ovat avoinna ma – to klo 7.30 – 16.30 ja pe klo 7.30 – 15.30. Huom! Mikäli tenttisi alkaa perjan­taina klo 16, saavu sisään ennen klo 16.00.

EXAM Tentti­tupaan et tarvitse kulku­korttia tms., vaan tentti­tilan oven sähkö­lukko aukeaa aina viittä vaille tasatunnin ja on avoinna 15 minuuttia (esim. klo 8.55 – 9.10). Tentit avautuvat aina tasatunnein (esim. klo 9.00). Varmista siis, että olet ajoissa paikalla, muuten et pääse enää tentti­tilaan sisään.

Tentti­ko­neelle kirjau­tu­miseen vaadit­tavat tunnukset löydät tentti­pis­teeltä ja EXAMiin kirjaudut kotikor­kea­koulun tunnuksilla.

EXAM Tentti­tu­vassa on reaaliai­kainen ja tallentava kamera­val­vonta. Kun varaat tenttiajan Karelia ammat­ti­kor­kea­koulun EXAM Tentti­tu­vasta, hyväksyt Karelia-EXAM:n käyttö­ehdot

Päällys­vaatteet ja muut tavarat jätetään tentti­tilan ulkopuo­lella olevaan lukol­liseen lokeroon, jonka avaimen saa ottaa tentti­tilaan. EXAM Tentti­tupaan ei saa viedä mitään muuta kuin kuval­lisen henki­löl­li­syys­kortin ja lokeron avaimen. 

Tenttiin liitty­vissä ongel­missa ota yhteyttä oman korkea­koulusi EXAM-tukeen tai tentaat­to­riisi.
Tentti­ko­neeseen kirjau­tu­miseen liitty­vissä ongel­missa ota yhteyttä Karelian Helpdeskiin helpdesk@karelia.fi tai Karelian EXAM tukeen EXAM@karelia.fi.

Lisätietoa: https://www.karelia.fi/exam-opas/