Categories
Ajankohtaista

Hakeminen

Keväällä 2022 on kaksi erillistä korkea­kou­lujen yhteis­hakua. Kevään ensim­mäi­sessä yhteis­haussa haetaan englannin kielellä toteu­tet­taviin koulu­tuksiin. Kevään toisessa yhteis­haussa haetaan syksyllä alkaviin suomen­kie­lisiin koulu­tuksiin. Näiden lisäksi järjes­tetään erillishakuja.

Kevään 1. yhteishaun 5.1. – 19.1.2022 hakukohteet ovat

Sairaan­hoitaja (AMK), väljästi asuttu alue -erillishaun 10. – 28.1.2022 hakukohde on

Kevään 2. yhteishaun 16.3. – 30.3.2022 hakukohteet ovat 

Lisätietoa hakemiseen

                                                                                          

Korkea­kou­lujen kevään ensim­mäisen yhteishaun 5. – 19.1.2021 hakukohteet ovat

Tradenomi (BBA), Inter­na­tional Business
Insinööri (AMK), Industrial Management

Tutustu myös erillishakuihin