Categories
Ajankohtaista

Hanke­kon­sul­tointi

Kysy asian­tuntija-apua hankkeisiin

Ota yhteyttä, kun tarvitset ulkopuo­lista apua hanke­ra­hoi­tuksen hakemiseen, koordi­nointiin tai rapor­tointiin. Tarjoamme hanke­ra­hoi­tuksen haku- ja hallin­noin­tio­saa­mi­semme käyttöösi ja tuemme sinua kaikissa hanke­hal­lin­noinnin vaiheissa hakemuk­sesta raportointiin.

Yhteys­tiedot

Anne Ilvonen
Tutkimus- ja kehit­tä­mis­johtaja
anne.ilvonen[at]karelia.fi
puh. 050 311 6314

palvelut[at]karelia.fi