Categories
Ajankohtaista

Kielen­tar­kas­tus­pal­velut

Tarjoamme ammat­ti­tai­toista kielen­tar­kas­tus­pal­velua. Meiltä saat suomen kielen tekstin­tar­kas­tusta sekä vieras­kie­listen tekstien kieliasun tarkas­tusta seuraa­villa kielillä: englanti, ruotsi, saksa ja venäjä. Käytössäsi on tarpeesi mukaan kaksi eri tarkas­tus­tapaa: pika- ja perus­teel­linen tarkistus.

Kenelle

Yrityk­sille, yhtei­söille ja yksityishenkilöille.

Sisältö ja toteutustapa

Pikatar­kistus:

Pikatar­kis­tuk­sessa tekstiä tarkis­tetaan noin 8–12 sivua/tunti. Toimek­siantaja voi esittää toiveita siitä, mihin seikkoihin hän haluaa erityi­sesti kiinni­tet­tävän huomiota.

Perus­teel­linen tarkistus:

Perus­teel­li­sessa tarkis­tuk­sessa muokataan lisäksi mm. lause- ja virke­ra­ken­teita, jolloin tekstiä tarkis­tetaan noin 5 sivua tunnissa. Sopii erityi­sesti lyhyeh­köihin (2–5 sivua) ja laajaan jakeluun lähteviin teksteihin. Jos kyseessä on käännös­tekstin tarkastus, on toimek­sian­tajan toimi­tettava myös alkupe­räis­kie­linen versio.

Hinta

Kysy tarjous!

Palvelun lopul­linen hinta määräytyy työn laajuuden, vaati­vuuden ja aikataulun mukaan. Hintoihin lisätään arvon­li­sävero. Toimitus-ajasta sovitaan tapaus­koh­tai­sesti. Nopeissa (1–3 arkipäivää) toimek­sian­noissa hintaan lisätään kiireel­li­syys­lisänä 30 %.

Yhteys­henkilö

Lehtori Laura Väistö
translations[at]karelia.fi
Puh. 050 550 8339
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu