Categories
Ajankohtaista

Jutta Pukkila: Välivuoden jälkeen fysioterapeuttiopintoihin

jutta pukkila 2 netti

Jutta Pukkila
Fysio­te­ra­peut­tio­pis­kelija

Olen 22-vuotias fysio­te­ra­peut­tio­pis­kelija ja tällä hetkellä opinnot ovat suurin piirtein puolessa välissä. Kareliaan olen lähtenyt opiske­lemaan Etelä-Pohjan­maalta, Alahärmästä.

Joensuu ja ylipäätään Pohjois-Karjala oli minulle hyppy tunte­mat­tomaan, sillä en etukäteen tiennyt Joensuusta juuri mitään. Minulle ei ollut itses­tään­selvyys, että hakisin opiske­lemaan Kareliaan, mutta ala oli lähes selvä heti lukion jälkeen. Pientä arpomista oli jalka­te­ra­peutin ja fysio­te­ra­peutin koulu­tuksien välillä, mutta lopulta alaksi valikoitui fysioterapia.

Ensim­mäi­sellä hakuker­ralla jäin ilman opiske­lu­paikkaa. Jotain tekemistä oli kuitenkin kehiteltävä edessä olevalle välivuo­delle, mutta mitä? Tavoite oli edelleen päästä opiske­lemaan fysio­te­ra­peu­tiksi, joten itsestä luonnol­li­selta valin­nalta tuntui hakeutua opiske­lemaan koulu­te­tuksi hierojaksi/ urhei­lu­hie­ro­jaksi. Vuosi hiero­jao­pin­tojen parissa vain lisäsi intoa hakea opiske­lemaan fysio­te­ra­peu­tiksi. Minun kohdallani sanonta: ”kolmas kerta toden sanoo”, oli aika osuva opiske­lu­paikkaa hakiessani. Opiske­lu­paikka irtosi siis vasta kolman­nella hakuker­ralla, eli ei kannat­tanut luovuttaa, vaikka heti ei onnis­ta­nutkaan sen opiske­lu­paikan suhteen.

Karelia on yksi harvoista ammat­ti­kor­kea­kou­luista, joissa fysio­te­ra­peutin koulutus alkaa keväällä ja syksyllä. Syksyn haussa oli melko vähän vaihtoetoja mihin hakea opiske­lemaan, joten valitsin hakukoh­teiksi sitten sellaiset, jotka kuulos­tivat sillä hetkellä parhailta.

Valin­ta­kokeen kävin tekemässä Joensuussa, ja sen jälkeen olin varma, että haluan opiske­lemaan nimenomaan Kareliaan. Minulle jäi kokonai­suu­desta hyvä fiilis koulu­tuk­sesta ja Kareliasta. Valin­ta­koe­päivänä saatu kuva piti hyvin paikkansa, ja olen tykännyt sekä Kareliasta, että Joensuusta opiske­lu­kau­punkina. Vaikka Joensuu onkin kaukana kotipaik­ka­kun­naltani, olen kotiu­tunut tänne hyvin.

Aina kaikki ei mene suunni­telmien mukaan, mutta loppu­tulos voi siitä huoli­matta olla hyvä, ellei jopa parempi. Ainakin omalla kohdallani, pienet mutkat matkassa olivat vain hyvä juttu, sillä Joensuu ja Karelia ovat osoit­tau­tuneet minulle sopivaksi opiske­lu­pai­kaksi kaikista hakupro­sessin vaihtoehdoista.

Lue lisää fysioterapeuttiopinnoista>>