PULSSI-PORTAALI

Pulssi-portaali kertoo mitä Kareliassa tapahtuu juuri NYT näihin teemoihin liittyen. Koostamme Pulssiin tuoreet artik­ke­limme, videomme ja podcas­timme. Tutustu, omaksu ja nauti! Julkai­suohjeet löydät täältä.

Kättely

Paikal­linen sopiminen Kareliassa

Karelia on työan­tajana Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n (Sivista) jäsen. Sivistan työeh­to­so­pi­mukset mahdol­lis­tavat työeh­doista sopimisen paikal­li­sella tasolla. Työnan­tajan ja … 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Lue lisää Pulssin julkai­suoh­jeesta ja toimituskunnasta:

Pulssi-portaali

ISSN 2737-2766