PULSSI-PORTAALI

Pulssi-portaali kertoo mitä Kareliassa tapahtuu juuri NYT näihin teemoihin liittyen. Koostamme Pulssiin tuoreet artik­ke­limme, videomme ja podcas­timme. Tutustu, omaksu ja nauti! Julkai­suohjeet löydät täältä.

Paperiton kirjanpito Kareliassa -vihdoinkin!

Käynnis­timme elokuussa 2020 Karelian lasken­ta­pal­ve­luiden tiimissä kehit­tä­mis­pro­jektin, jonka tavoit­teena oli mahdol­li­simman paperiton talous­hal­linto Kareliassa. Suurin osa … 
1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Lue lisää Pulssin julkai­suoh­jeesta ja toimituskunnasta:

Pulssi-portaali

ISSN 2737-2766