PULSSI-PORTAALI

Pulssi-portaali kertoo mitä Kareliassa tapahtuu juuri NYT näihin teemoihin liittyen. Koostamme Pulssiin tuoreet artik­ke­limme, videomme ja podcas­timme. Tutustu, omaksu ja nauti! Julkai­suohjeet löydät täältä.

Karelia-amk:n Tikkarinne kampus

Kareliassa 30 vuotta muutosten valokeilassa

Ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu-uudistus käynnistyi 1990-luvun alussa. Uudis­tuksen tavoit­teina oli koulu­tuksen tason ja laadun nosta­minen, työelämän nopeisiin muutoksiin vastaaminen,… 

Morsius­sauna ennen ja nyt

Sauna on keskeinen osa suoma­laista ja karja­laista kulttuuria, mikä on huomioitu myöntä­mällä suoma­lai­selle sauna­pe­rin­teelle Unescon aineettoman… 

1 2 3 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Lue lisää Pulssin julkai­suoh­jeesta ja toimituskunnasta:

Pulssi-portaali

ISSN 2737-2766