PULSSI-PORTAALI

Pulssi-portaali kertoo mitä Kareliassa tapahtuu juuri NYT näihin teemoihin liittyen. Koostamme Pulssiin tuoreet artik­ke­limme, videomme ja podcas­timme. Tutustu, omaksu ja nauti! Julkai­suohjeet löydät täältä.

Jotain uutta, jotain vanhaa

Kansain­vä­linen osaaja tarvitsee usein uutta tai päivi­tettyä osaamista päästäkseen mukaan suoma­laiseen työelämään. Täyden­nys­kou­lu­tuksen ja kielio­pin­tojen lisäksi … 
1 2 3 4 11 12 13 14 15 16 17 18

Lue lisää Pulssin julkai­suoh­jeesta ja toimituskunnasta:

Pulssi-portaali

ISSN 2737-2766