PULSSI-PORTAALI

Pulssi-portaali kertoo mitä Kareliassa tapahtuu juuri NYT näihin teemoihin liittyen. Koostamme Pulssiin tuoreet artik­ke­limme, videomme ja podcas­timme. Tutustu, omaksu ja nauti! Julkai­suohjeet löydät täältä.

Kaksi henkillöä kättelee

Paikal­lisen palkkaerän jakaminen Kareliassa

Työeh­to­so­pi­muk­sessa määrätään työnte­ki­jöille makset­ta­vista palkan­ko­ro­tuk­sista. Nämä jakau­tuvat tyypil­li­sesti kaikille makset­tavaan yleis­ko­ro­tukseen tai paikal­lisen neuvot­telun perus­teella syntyneillä… 

1 2 3 4 5 6 7 17 18 19 20

Lue lisää Pulssin julkai­suoh­jeesta ja toimituskunnasta:

Pulssi-portaali

ISSN 2737-2766