PULSSI – Muut

PULSSI-PORTAALI » PULSSI – Muut

Pulssi-portaali kertoo mitä Kareliassa tapahtuu juuri NYT näihin teemoihin liittyen. Koostamme Pulssiin tuoreet artik­ke­limme, videomme ja podcas­timme. Tutustu, omaksu ja nauti!

Ylhäältä otettu kuva käsistä kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Näin kirjoitat hyvän verkkotekstin

Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun julkai­sijan oppaaseen on nyt lisätty uusi osio verkko­tekstin kirjoit­ta­mi­sesta. Osiosta löytyy tietoa niin verkko­kir­joit­ta­misen lähtökohdista… 

Henkilö pitelee paperia, jolle tulostettu pylväsdiagrammi, ja osoittaa sitä sormella.

Kolme ja puoli miljoonaa valis­tu­nutta – Karelia Theseuksen tilastoissa

3 439 938.   Kolme­mil­joo­naa­nel­jä­sa­taa­kol­me­kym­men­täyh­dek­sän­tu­hat­tayh­dek­sän­sa­taa­kol­me­kym­men­tä­kah­deksan.   Tällä lukumää­rällä Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulun sarja­jul­kaisuja ja opinnäy­te­töitä on ladattu Theseuk­sesta, ammat­ti­kor­kea­kou­lujen jaetusta julkai­suar­kis­tosta. Tietoja… 

1 2 3 4 5 6