PULSSI – Muut

PULSSI-PORTAALI » PULSSI – Muut

Pulssi-portaali kertoo mitä Kareliassa tapahtuu juuri NYT näihin teemoihin liittyen. Koostamme Pulssiin tuoreet artik­ke­limme, videomme ja podcas­timme. Tutustu, omaksu ja nauti!

Kättely

Paikal­linen sopiminen Kareliassa

Karelia on työan­tajana Sivis­tys­työ­nan­tajat ry:n (Sivista) jäsen. Sivistan työeh­to­so­pi­mukset mahdol­lis­tavat työeh­doista sopimisen paikal­li­sella tasolla. Työnan­tajan ja… 

1 2 3 4 5 6