PULSSI – Muut

PULSSI-PORTAALI » PULSSI – Muut

Pulssi-portaali kertoo mitä Kareliassa tapahtuu juuri NYT näihin teemoihin liittyen. Koostamme Pulssiin tuoreet artik­ke­limme, videomme ja podcas­timme. Tutustu, omaksu ja nauti!

Paperiton kirjanpito Kareliassa -vihdoinkin!

Käynnis­timme elokuussa 2020 Karelian lasken­ta­pal­ve­luiden tiimissä kehit­tä­mis­pro­jektin, jonka tavoit­teena oli mahdol­li­simman paperiton talous­hal­linto Kareliassa. Suurin osa… 

1 2 3 4 5 6