Categories
Kirjasto

Osallistu hyvän­te­ke­väi­syyteen maksa­malla myöhäs­ty­mis­maksusi 1.-17.10.2021

Osallistu hyvän­te­ke­väi­syyteen maksa­malla myöhäs­ty­mis­maksusi 1.-17.10.2021.Osana valta­kun­nal­lista Kirjas­toMOVE-kampanjaa*  Karelia-ammat­­ti­­kor­­kea­­koulu lahjoittaa kaikki 1.-17.10.2021 välisenä aikana maksetut Karelia-amk:n kirjaston myöhäs­ty­mis­maksut Joensuun Turva­ko­dille. Tee hyvää maksa­malla myöhäs­ty­mis­maksusi verkossa (https://www.karelia.fi.testnna.fi/) tai kirjaston asiakas­pal­ve­lussa. *Kampanja on osa ammat­ti­kor­kea­kou­lu­kir­jas­tojen Kirjas­toMOVE 2021 -tempausta, jossa paran­netaan henki­löiden, yhtei­söjen ja luonnon hyvin­vointia pandemia-aikana.