Categories
Osaamisella elinvoimaa Pulssi

Tulevai­suuden tapah­tu­ma­tuo­tannon koulutus syntyy yhteistyöllä

Pohjois-Karjala tunnetaan ammat­ti­mai­sesti järjes­te­tyistä suurta­pah­tu­mistaan kuten Ilosaa­rirock Joensuussa ja ampuma­hiihdon maail­mancup Kontio­lah­della. Tietysti ihmiset ovat kerään­tyneet yhteen aina. Esimer­kiksi Pohjois-Karjalan vanhin pystyssä oleva kirkko­ra­kennus on noussut Tohma­jär­velle 1700-luvulla ja Koveron nuori­so­seura täytti muutama vuosi sitten 120 vuotta. Pitkistä perin­teistä huoli­matta moni tapah­tu­ma­tuottaja toimii yksin ja samojen ongelmien kanssa painitaan eri paikoissa. Vaikka tekijät tietävät paljon, […]