Categories
Koulutusuutiset

Täyden­nys­kou­lu­tuso­pinnot korkeasti koulu­te­tuille maahanmuuttajille

Täyden­nys­kou­lu­tuso­pinnot korkeasti koulu­te­tuille maahanmuuttajille 

Oletko kiinnos­tunut kehit­tämään asian­tun­ti­juuttasi ja paran­tamaan mahdol­li­suuk­siasi saada työtä? Tarjoamme sinulle täyden­täviä opintoja liike­ta­louden, tekniikan ja tieto­jen­kä­sit­telyn aloilla. Lisäksi saat ohjausta opintoihisi ja työelämään. Opintojen aikana parannat suomen kielen taitoasi. Opinto­ko­ko­naisuus (5 – 30 op) räätä­löidään osaamisesi ja tarpeittesi mukaan.

Lue lisää.