Categories
Koulutusuutiset

Tutustu Kareliaan -päivä 2. asteen opiskelijoille

Miksi valita ammat­ti­kor­kea­koulu tulevaksi opiske­lu­pai­kaksi? Mihin ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tut­kin­nolla työllistyy? Millaisia opintoja tutkinnot sisäl­tävät? Millaista opiskelu Kareliassa on?

Näihin ja moniin muihin kysymyk­siisi saat vastauksen Karelian kampuk­silla Tikka­rin­teellä ja Wärtsi­lässä 28.4.2022 klo 10 – 15.

Tutustut n. tunnin ja 15 minuutin pitui­sella kampus­kier­rok­sella opetus­ti­loihin ja tapaat Karelian opiske­li­joita ja opettajia esitte­ly­pis­teissä, joissa samalla tutustut Karelian tarjoamiin koulutuksiin.

Kampus­kierros Tikka­rinne alkaen klo 10 (A-talo, auditorio)

 • sairaan­hoitaja- ja terveydenhoitajakoulutukset
 • fysio­te­ra­peut­ti­kou­lutus
 • sosionomi- ja geronomikoulutukset
 • media­no­mi­kou­lutus

Kampus­kierros Wärtsilä alkaen klo 10 (Iso auditorio 100)

 • Kone-, industrial management-, rakennus-, talotekniikka 
 • energia- ja ympäristö-, metsätalousinsinööri
 • Trade­nomit ib, liike­talous, tieto­jen­kä­sittely, restonomi

Tutustu Kareliaan Live klo 11 – 13

Voit myös tutustua Kareliaan verkossa. Järjes­tämme klo 11 – 13 livestriimin, jossa kerrotaan Kareliasta ja koulutuksista.

11.00 Karelia tutum­maksi: Karelian lähet­tiläät
11.10 Kampus­kierros Tikka­rin­teellä (video)
11.15 Medianomi
11.25 Sairaan­hoitaja + tervey­den­hoitaja
11.40 Geronomi + Sosionomi
11.55 Fysio­te­ra­peutti

Tauko

12.05 Kampus­kierros Wärtsi­lässä (video)
12.20 Talo-, rakennus- ja konetek­niikka
12.30 Energia- ja ympäris­tö­tek­niikka, metsä­talous
12:45 Tieto­jen­kä­sittely, matkailu ja liike­talous
13:00 IB, IM, ICT

Kampus­kierros Tikka­rinne alkaen klo 13 (A-talo, auditorio)

 • sairaan­hoitaja- ja terveydenhoitajakoulutukset
 • fysio­te­ra­peut­ti­kou­lutus
 • sosionomi- ja geronomikoulutukset
 • media­no­mi­kou­lutus

Kampus­kierros Wärtsilä alkaen klo 13 (Iso auditorio)

 • Kone-, industrial management-, rakennus-, talotekniikka 
 • energia- ja ympäristö-, metsätalousinsinööri
 • Trade­nomit ib, liike­talous, tieto­jen­kä­sittely, restonomi

Opo! Mikäli oppilai­tok­sesta tulee yli viisi osallis­tujaa kampus­kier­rok­selle, ilmoita osallis­tuvan ryhmän koko meille järjes­tä­jille, että saamme kierrokset toimimaan sujuvasti! Ilmoita ryhmä perjan­taihin 15.4.2022 mennessä.

Ohjelmaan voi tulla muutoksia.