Tuudo – korkea­kou­luo­pis­ke­lijan arjen apuri

Saat Tuudo-sovel­luksen käyttöösi maksutta lataa­malla sen sovel­lus­kau­pasta. Tuudo toimii sekä Androi­dilla että iOS:lla. Käytä opiske­li­ja­tun­nuksia, kun kirjaudut sovel­lukseen ensim­mäisen kerran, näin saat palvelut käyttöösi. Jatkossa kirjau­tu­misia ei tarvita. Henki­lö­kunta kirjautuu Haka-tunnuksien lyhyellä muodolla, siis ilman s-postin loppuosaa.

Tuudosta löytyvät kaikki tärkeimmät opiskelijapalvelut:

  • Omat suori­tukset
  • Työjär­jestys (kannattaa tutustua oheiseen videoon, että työjär­jestys näkyy oikein) 
  • Karelian uutiset ja tapahtumat
  • Opiske­li­ja­ra­vin­to­loiden ruoka­listat (mukana on Solina ja UEF:n ravin­to­loita, mutta Wire on vielä suljettu)
  • Julkisen liikenteen aikataulut
  • Sähköinen kirjas­to­kortti (josta ohje tässä)
  • Kampusten kartat
  • Karelian keskeiset henkilö- ja palveluhakemistot

Tuudo muistuttaa sinua ilmoi­tuk­silla aikatau­luistasi ja tärkeistä viesteistä. Halutessasi voit sulkea ilmoi­tukset matka­pu­he­limesi asetuksista.

Toivomme opiske­li­joilta palau­tetta, että osaisimme kehittää palvelua vielä parem­maksi. Hiomme monia toimintoja kuntoon nyt ensim­mäisten viikkojen aikana. Tavoit­teena on tuoda mm. YTHS:n palvelut piakkoin näkyviin.

Lue lisää Tuudosta täältä:

Tuudon kotisivu
Esitys Tuudon valikoista

Tuudon opas suomeksi
Tuudon opas englanniksi

Ystäväl­lisin – just Tuudo it – terveisin
Karelian Tuudo-työryhmä (yhteys­hen­kilönä viestin­tä­pääl­likkö Rauno Jussila, rauno.jussila@karelia.fi)