Vanhat opetus­suun­ni­telmat

Pohjois-Karjalan ammat­ti­kor­kea­koulun opinto-opas julkaistiin lukuvuo­sittain. Opas sisältää aloit­tavien vuosi­kurssien opetus­suun­ni­telmat. Opiske­li­jalla on mahdol­lisuus opiskella myös muun kuin oman koulu­tus­oh­jelman opintoja.

Opinto-opas 2009

Opinto-opas 2008

Opinto-opas 2007

Opinto-opas 2006

Opinto-opas 2005

Opinto-opas 2004

Student Guide 2004


Vanhoja oppaita


Vanhem­missa oppaissa on esitelty kaikki ko. lukuvuoden aikana tarjolla olevat opinnot lukuu­not­ta­matta yhteisiä vapaasti valit­tavia opintoja.

Kevät 2004

Lukuvuosi 2002 – 2003

Lukuvuosi 2001 – 2002

Lukuvuosi 2000 – 2001