Categories
Ajankohtaista AMK-tutkinnot Kauppa, hallinto ja oikeustieteet Koulutusuutiset Maa- ja metsätalous Monimuoto-opinnot Muu Palveluala Taiteet ja kulttuuri Tekniikka Terveys ja hyvinvointi Tietojenkäsittely ja tietoliikenne Verkkototeutus

Väylä­opinnot toisen asteen opiskelijoille

Opinnot ovat sisäl­löltään ja vaati­mus­ta­soltaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tutkin­to­vaa­ti­musten mukaisia. Ne hyväk­si­luetaan tutkinto-opintoihin Kareliassa.

Riverian opiske­li­joille sujuva väylä ammattikorkea-kouluun

Voit tutustua AMK-opintoihin, kehittää AMK-opinnoissa tarvit­tavia opiske­lu­val­miuksia ja mikä parasta, voit nopeuttaa unelmiesi toteu­tu­mista jopa vuodella.

Avoimen amk:n opinnot lukiolaisille

Kurkista, millaista opiskelu AMK:ssa on tai suorita kesätöissä tarvit­tavia pätevyyksiä.
Voit kerryttää opinnoilla myös lukiokursseja. 

Karelian lukio­väylä lukiolaisille

Suorita 15 op avoimen AMK:n opintoja ja hae tutkinto-opiske­li­jaksi Kareliaan ilman valintakoetta.