Categories
Ajankohtaista Koulutusuutiset Taiteet ja kulttuuri Kauppa, hallinto ja oikeustieteet Tietojenkäsittely ja tietoliikenne Tekniikka Maa- ja metsätalous Terveys ja hyvinvointi Palveluala AMK-tutkinnot Monimuoto-opinnot Verkkototeutus Muu

Väylä­opinnot toisen asteen opiskelijoille

Opinnot ovat sisäl­löltään ja vaati­mus­ta­soltaan Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulun tutkin­to­vaa­ti­musten mukaisia. Ne hyväk­si­luetaan tutkinto-opintoihin Kareliassa.

Väylä­opinnot Riverian opiskelijoille

Lue lisää >>

Avoimen amk:n opinnot lukiolaisille

Lue lisää >>

Karelian lukio­väylä

Lue lisää >>