Categories
Ajankohtaista

Videon käyttö opetuksessa

Toteut­ta­mas­samme työpa­jassa opit tuottamaan ja hyödyn­tämään video­ma­te­ri­aalia. Palvelu keskittyy erityi­sesti siihen, miten videoita voidaan käyttää osana opetusta. Työpajan myötä hallitset video­ku­vauksen, -editoinnin, -käsikir­joit­ta­misen sekä julkai­se­misen perusteet.

Kenelle

Sopii perus­kou­lujen, ammat­tio­pis­tojen ja lukioiden opetushenkilöstölle.

Sisältö

  • Video­ka­meran käytön opetus
  • Kuvail­maisun perusteet
  • Editoinnin perusteet
  • Käsikir­joit­ta­misen perusteet
  • Ohjelman julkai­se­minen (Youtube ym.)

Toteutus

Workshop-tyyppinen, itsete­ke­minen ohjatusti.
Järjes­tel­mä­ka­me­roilla, kevyt kalusto.
Kesto: 5 päivää
Ryhmän koko max 10 henkeä

Hinta

Kysy tarjous!

Yhteys­henkilö

Koulu­tus­pääl­likkö Raimo Moilanen
raimo.moilanen[at]karelia.fi
puh. 050 585 5139
Karelia-ammat­ti­kor­kea­koulu
Karja­lankatu 3, 80200 Joensuu